Skjult mobbing i skolen

Mange barn og unge lider fordi de blir plaget av sine medelever – ofte uten at de voksne ser og forstår hva som skjer. Skjult mobbing foregår på måter som på overflaten kan se uskyldig ut ettersom plagingen ikke er like synlig som fysisk vold eller like hørlig som stygg ordbruk.

Kurset handler om:

Hvordan foregår den skjulte mobbingen?
• Om skjulte mobbeteknikker (baksnakking, ryktespredning, non verbale signaler, digitale medier)
• Innblikk i de sosiale prosessene som fører til at enkelte elever blir utstøtt
• Der jenter er eksperter – om kjønnsforskjeller og skjult mobbing

Hva kan gjøres for å forebygge, oppdage og stoppe denne formen for trakassering?
• Gode metoder for å avdekke og forstå denne formen for mobbing
• Hvordan stoppe elever som bruker slike mobbeteknikker
• Hvordan jobbe forebyggende gjennom å skape et inkluderende klassemiljø

Kursholder:

Tove Flack er doktorgradsstipendiat ved Senter for Atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Hun har i mange år vært veileder i Zero, Senter for Atferdsforsknings program mot mobbing. Hun har erfaring fra veiledning i vanskelige mobbesaker og har omfattende erfaring fra telefonkonsultasjon i saker der foresatte og/ eller skolepersonell har slitt med mobbeproblematikk.